Home

De best mogelijke bundeling van kennis over de samenwerking tussen werkgever en werknemer.

Dit is de kortst mogelijke samenvatting van wat Videntis wil zijn: adviseur van werkgevers over alle onderwerpen, die de relatie van een werkgever met werknemers bepalen. Human Resource Management, oftewel HRM. Dat is ons specialisme. Over onze dienstverlening is veel te vertellen en dat doen we ook op deze website. Eerst bieden we een profielschets van onze cliënt aan, voor wie we willen werken.

Wie ben jij?

Onze cliënten zijn altijd werkgever. Groot, klein, profit en non-profit. Vaak zijn het werkgevers die niet of alleen over een administratieve HRM willen beschikken. Het zijn mensen met een ondernemersgeest, die gewend zijn om op hun markten te opereren en hun eigen product door en door kennen. Mensen die hun klant centraal stellen, die denken met gezond verstand, zelf hun boontjes doppen en de kosten laag willen houden. Dat is hun visie. Ze vinden dat HRM bij het ondernemen hoort, daarom willen ze dat zelf doen. Eigen verantwoordelijkheid. Dat is het profiel van onze cliënt.

Wat wil je?

HRM gaat over twee dingen. Het gaat vaak over heel praktische zaken tussen werkgever en werknemer. Die direct om een aanpak vragen, opgelost moeten worden. Ook dat doet Videntis. Raad geven, praktisch ondersteunen en eventueel kortdurend overnemen als gemachtigde. Of indien nodig doorverwijzen naar een andere deskundige, die in ons netwerk opereert.
HRM gaat ook over de vraag hoe een ondernemer werkgever wil zijn. Daarbij heeft hij te maken met keuzes en met zaken die vastliggen. Keuzes, die de beste mix moeten opleveren van prestaties van werknemers, winst en kosten. Keuzes, die investeringen in werknemers kunnen betekenen en gevolgen hebben voor de middellange termijn. Na verloop van tijd zal een ondernemer die keuzes tegen het licht willen houden: de koers en baten/kosten evalueren en mogelijk bijstellen. Kijken naar de ervaringen, die hij heeft opgedaan met medewerkers, de samenwerking, het benutten van capaciteit, scholing, beloning. Of met externe dienstverleners, zoals arbodiensten, uitzendbureaus, salarisadministratie, juridisch advies. Over wat hem dan te doen staat, welke concrete stappen hij kan nemen. Dan gaat het over haalbaarheid, risico’s, kosten, verplichtingen, opbrengsten. Geadviseerd worden over hoe het wellicht anders kan, beter, goedkoper. Maar altijd op basis van de eigen ervaringen als ondernemer, eigen verantwoordelijkheid en op zoek naar andere mogelijkheden.